Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner norsk ordning for CO2-kompensasjon

25.9.2013

PR(13)76 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har i dag godkjent en norsk støtteordning som skal hindre såkalt karbonlekkasje fra kraftkrevende industri.

Hensikten med ordningen er å motvirke at industrien flytter produksjon ut av EØS-området på grunn av økte kraftpriser.

– Kompensasjonsordningen legger til rette for at den kraftkrevende industrien kan være konkurransedyktig på det internasjonale markedet uten at dette skal redusere effekten av det europeiske klimakvotesystemet. Vår gjennomgang har vist at ordningen er i tråd med EØS-regelverket, sier president Oda Helen Sletnes i ESA.

Ordningen er utformet for å kompensere deler av den kraftkrevende industrien for økte kraftpriser som kommer som en konsekvens av det europeiske klimakvotesystemet. Det europeiske kvotesystemet er det første og mest omfattende internasjonale systemet for handel med utslippskvoter.

Karbonlekkasje beskriver en situasjon der de globale klimagassutslippene øker som følge av at selskaper flytter produksjon ut av EØS-området, fordi kvotesystemet gir økte kostnader og gjør selskapene mindre konkurransedyktige.

ESA har funnet at den norske kompensasjonsordningen er i tråd med retningslinjene for statsstøtte knyttet til systemet for handel med klimakvoter.

En offentlig versjon av vedtaket vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis innen en måned.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS