Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Undersøker støtte fra Innovasjon Norge til Finnfjord AS

13.11.2013

PR(13)83 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har besluttet å undersøke nærmere om en tilleggsstøtte fra Innovasjon Norge til Finnfjord AS kan være i strid med statsstøttereglene.

Undersøkelsen gjelder et direkte tilskudd på 16 millioner kroner fra Innovasjon Norge til Finnfjord som skal dekke ekstrakostnader knyttet til et prosjekt for energieffektivisering.

Prosjektet har bestått i å erstatte det eksisterende kjølesystemet med et system for energigjenvinning. Finnfjord har allerede mottatt 175 millioner kroner i statsstøtte fra Enova SF for det samme prosjektet. Støtten fra Enova ble godkjent av ESA i 2011.

Imidlertid viste prosjektet seg å bli dyrere enn forutsatt, og Finnfjord søkte derfor Enova om ytterligere støtte. Enova avslo søknaden ettersom den ikke ville bidra til å gjøre prosjektet mer miljøvennlig enn det allerede var.

Deretter søkte Finnfjord om tilleggsstøtte fra Innovasjon Norge. Dette ble innvilget i form av et tilskudd på 16 millioner kroner kombinert med et lån på 18 millioner kroner.

Etter en innledende undersøkelse er ESA i tvil om hvorvidt denne tilleggsstøtten faktisk bidrar til å gjøre produksjonen hos Finnfjord mer miljøvennlig. ESA vil derfor se nærmere på saken.

Vedtaket om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert. ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre med interesse i saken. En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil etter kort tid bli publisert på ESAs hjemmesider og i EU-tidende.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS