Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge må endre finansieringen av offentlige sykehusapotek

20.11.2013

PR(13)84 - Norwegian version

Finansieringen av de offentlig eide sykehusapotekene i Norge er ikke i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte, og må derfor endres. Det er konklusjonen i en anbefaling vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.

Hovedoppgaven til sykehusapotekene er å levere legemidler og andre tjenester til offentlige sykehus. Sykehusapotekene selger imidlertid også legemidler og andre produkter direkte til forbrukere.

– I tillegg til offentlig finansierte oppgaver som å forsyne sykehusene med legemidler, driver sykehusapotekene salg over disk i konkurranse med private apotek. Dagens finansieringssystem hindrer ikke at offentlige midler overføres til den konkurranseutsatte virksomheten. Derfor foreslår vi flere tiltak for å unngå kryss-subsidiering, forteller Oda Helen Sletnes, president i ESA.

ESA foreslår blant annet at sykehusapotekene må føre separate regnskaper for salg over disk i konkurranse med private apotek, og at alle kostnader må fordeles korrekt på dette aktivitetsområdet.

Videre mener ESA at det bør stilles krav om fortjeneste når sykehusapotekene driver salg til forbrukere. Overvåkningsorganet anbefaler dessuten at skattefritaket for sykehusapotekene ikke lenger skal gjelde inntekter som stammer fra salg til forbrukere.

Norske myndigheter har nå frist til 20. desember 2013 med å avgjøre om de aksepterer tiltakene ESA har foreslått.


En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli lagt ut på ESAs nettsider, vanligvis innen en måned.

 

For further information, please contact:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS