Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Regionale støtteordninger kan forlenges i seks måneder

4.12.2013

PR(13)86 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift forlenges i seks måneder, inntil nye retningslinjer for regionalstøtte trer i kraft. Tre andre norske støtteordninger forlenges også.

Bortsett fra selve forlengelsen er det ikke gjort endringer i ordningene.

Vedtaket omfatter i alt fire norske regionale støtteordninger:

  1. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift
  2. Bruk av oljeskattelovens avskrivningsregler på naturgass-anlegg
  3. Ordningen med regional transportstøtte
  4. Ordningen med distriktsrettede risikolån

ESA har også godkjent forlengelsen av det regionale statsstøttekartet som angir hvilke områder som kan motta støtte, og hvor mye støtte som kan gis i de ulike områdene.

Vedtakene kommer etter at ESA i oktober vedtok å forlenge de eksisterende retningslinjene for regional støtte frem til nye retningslinjer trer i kraft 1. juli 2014.

Støtteordninger som skal gjelde i perioden fra juli 2014 til slutten av 2020 skal godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Vurderingen av slike ordninger vil starte så snart norske myndigheter formelt har lagt frem sine forslag for ESA.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS