Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner endringer i finansieringen av sikkerhetskurs

12.2.2014

PR(14)06 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag avsluttet saken om finansieringen av sikkerhetskurs som tilbys av videregående skoler. Norske myndigheter har forpliktet seg til å endre lovgivningen i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Enkelte videregående skoler i Norge tilbyr maritim- og offshoreundervisning som en del av den offentlig finansierte yrkesfaglige utdanningen. Som en del av utdanningstilbudet gis elevene sikkerhets- og beredskapsopplæring. Saken hos ESA gjelder kun de skolene som i tillegg til dette tilbyr kommersielle sikkerhets- og beredskapskurs på markedet, for eksempel til ansatte i oljebransjen eller andre maritime næringer.

I juni 2013 konkluderte ESA med at dagens finansieringordning ikke i tilstrekkelig grad hindrer at  offentlige midler går til å finansiere skolenes kommersielle aktiviteter. Derfor foreslo ESA at de videregående skolene enten må stifte egne selskaper for å kunne tilby kommersielle kurs, eller at de må holde adskilte regnskaper for de kommersielle aktivitetene.

Norske myndigheter har akseptert ESAs forslag og  bekreftet at skolene heretter vil være forpliktet til å holde adskilte regnskaper. Dette skal sikre at inntektene fra de kommersielle aktivitetene dekker alle variable kostnader og en forholdsmessig del av felleskostnadene knyttet til kursvirksomheten.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS