Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norges forlengelse av støtteordningen for bioenergi godkjennes

12.2.2014

PR(14)07 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent at Norge forlenger støtteordningen for bioenergi, med et budsjett for 2014 på 60 millioner kroner.

Støtteordningen har til formål å fremme og øke bruken av fornybar energy til oppvarming og dermed å redusere utslipp av CO2 og andre gasser. Ordningen tar sikte på å legge til rette for miljøvennlige aktiviteter og er i tråd med ESAs retningslinjer for miljøvern.

Støtteordningen for bioenergi ble opprinnelig godkjent av ESA i 2009. ESA finner at forlengelsen av ordningen og økningen i budsjettet for 2014 ikke endrer overvåkningsorganets tidligere vurdering av ordningen.

ESAs retningslinjer for miljøvern utløper 31. desember 2014, men kan bli erstattet av nye retningslinjer før den tid. ESA har derfor kun godkjent forlengelsen av ordningen og økningen i budsjettet så lenge dagens retningslinjer fortsatt er i kraft.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS