Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner norsk statsstøttekart for 2014–2020

26.2.2014

PR(14)10 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent det nye kartet som angir hvilke områder i Norge som kan motta regional investeringsstøtte.

Kartet er utarbeidet i tråd med de nye retningslinjene for regionalstøtte og vil gjelde for perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2020.

Områdene i Norge som er godkjent for regional investeringsstøtte omfatter 25,48 prosent av befolkningen.

Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane er inkludert i sin helhet. Videre ligger deler av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold innenfor områdene som kan motta støtte. Områder som ikke er med på statsstøttekartet kan ikke motta regional støtte.

En mer detaljert oversikt over hvilke områder som er godkjent for regional investeringsstøtte finnes i ESAs vedtak og i støttekartet.

Store bedrifter kan motta støtte som dekker opptil 15 prosent av investeringskostnaden. Mellomstore bedrifter kan få opptil 25 prosent, mens små bedrifter kan få opptil 35 prosent av investeringskostnaden i støtte.

Dagens vedtak gjelder statsstøttekartet som sådan og er ikke en godkjenning av spesifikke støttetiltak.

 

For further information, please contact:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS