Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner pressestøtten

12.3.2014

PR(14)15 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent regjeringens forslag til pressestøtte.

– Jeg er glad for at pressestøtten legges om i plattformnøytral retning for å møte utfordringene til et nyhetsmarked i utvikling. Det vil legge til rette for nyhetsproduksjon på nett, noe som ikke minst er viktig for mange av de mindre publikasjonene i Norge, sier Oda Helen Sletnes, president i ESA.

De siste årene har pressestøtten i Norge vært mer eller mindre uendret. Den nye ordningen åpner muligheter for medier som publiserer nyheter på nett. Overgangsregler vil gjelde for media som ikke lenger vil være kvalifisert for støtte under den nye ordningen.

Mangfold i media er et samfunnsmål som kan rettferdiggjøre bruk av statsstøtte, og ESA har kommet frem til at produksjonstilskudd fortsatt er en hensiktsmessig måte å støtte norske nyhetsmedier på.

Etter den nye ordningen vil nyhetsmedier få ulik grad av støtte avhengig av hvilken størrelse og markedsposisjon de har i sine respektive markeder. Ordningen har også et øvre tak som skal begrense støttebruken og sikre at støtten går til nyhetsproduksjon.

Dette gjør at ESA anser den nye pressestøtteordningen som forholdsmessig og i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

 

En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli publisert på ESAs hjemmeside, normalt innen en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS