Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge må endre finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten

12.3.2014

PR(14)16 - Norwegian version

Finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten i Norge kan lede til kryss-subsidiering og er ikke i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte. EFTAs overvåkningsorgan ESA anbefaler derfor endringer i finansieringssystemet.

Norske myndigheter har fått frist til 14. april 2014 med å avgjøre hvorvidt de vil akseptere ESAs forslag.

I Norge er tannhelsetjenester gratis for barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr også subsidierte tjenester til voksne pasienter i spredtbygde strøk med mangelfull tannlegedekning. I tillegg til dette kan den offentlige tannhelsetjenesten også  tilby tannhelsetjenester til befolkningen forøvrig.

Dagens beslutning retter seg mot de subsidierte tannhelsetjenestene i spredtbygde strøk og tjenester tilbudt i konkurranse med private tannleger. ESA har konkludert med at dagens finansieringssystem kan lede til ulovlig kryss-subsidiering og utgjøre statsstøtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen.

ESA har i dag foreslått at norske myndigheter klargjør i hvilke områder subsidier er nødvendig for å sikre tannhelsetjenester til hele befolkningen til en rimelig pris. Videre foreslår ESA at det må holdes adskilte regnskaper for å sikre at subsidier ikke brukes til å gi den offentlige tannhelsetjenesten en fordel som er konkurransevridende.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS