Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Tæpra 4 milljarða króna fjárfestingaraðstoð til PCC samþykkt

12.3.2014

PR(14)14 - Icelandic version

Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, samþykkti í dag ríkisaðstoð til fyrirtækisins PCC BakkiSilicon hf. vegna byggingar kísilmálmverksmiðju á Bakka við Húsavík.

Ríkissjóður Íslands og sveitarfélagið Norðurþing munu veita PCC aðstoðina í formi beins fjárstyrks til lóðarframkvæmda, afslátta á tekjuskatti, fasteignaskatti og hafnargjöldum og niðurfellingu ýmissa skatta og gjalda til allt að 10 ára.

Ríkisaðstoðin verður veitt í tengslum við byggingu verksmiðju með um 33.000 tonna afkastagetu. Verksmiðjan verður reist á árunum 2014-2016 og fullbúin mun hún veita 120 manns atvinnu.

‚‚Ríkisaðstoðin stuðlar að atvinnusköpun og fjölbreytni í atvinnulífi á svæði þar sem efnahagslíf hefur verið hnignandi og vegur að hluta upp á móti aukakostnaði sem fylgir þessari staðsetningu. Vonandi mun fjárfestingin snúa þróuninni við og fleiri verkefni að Bakka fylgja í kjölfarið“, segir Oda Helen Sletnes, forseti ESA.

Hafa íslensk yfirvöld skuldbundið sig til þess að gera ESA árlega sérstaka grein fyrir veittri ríkisaðstoð til PCC. Þegar ríkisaðstoðin hefur náð leyfilegu hámarki, verður henni hætt, en þó aldrei síðar en 27. september 2027.

Alþingi Íslendinga veitti heimild sína til ríkisaðstoðarinnar með lögum nr. 52/2013, með fyrirvara um samþykki ESA. Íslensk yfirvöld tilkynntu ESA um ríkisaðstoðina í júlí 2013 og höfðu í febrúar 2014 veitt ESA þær upplýsingar sem nauðsynlegar voru fyrir stofnunina til að taka ákvörðun.

Verksmiðjan er orkufrek og hyggst PCC kaupa raforku af Landsvirkjun. Samningar þar að lútandi hafa ekki verið tilkynntir til ESA en íslensk yfirvöld hafa gefið til kynna að það muni þau gera. Orkusölusamningar hafa því enn ekki hlotið samþykki ESA.

 

Í febrúar síðastliðnum samþykkti ESA ríkisaðstoð til Hafnarsjóðs Norðurþings vegna byggingar iðnaðarhafnar í Húsavík. PCC verður meðal notenda hafnarinnar.

 

Í hnotskurn:

  • PCC BakkiSilicon hf. er í eigu PCC SE – alþjóðlegs félags með höfuðstöðvar í Þýskalandi
  • Fjárhæð ríkisaðstoðar: 3,9 milljarðar króna (núvirðisreiknað 2,3 milljarðar króna)
  • Fjárfesting: 176 milljónir evra
  • Hlutfall ríkisaðstoðar af fjárfestingu: 8,7 %
  • Ríkisaðstoðin er samþykkt á grundvelli leiðbeiningarreglna ESA um byggðaaðstoð

 

Opinber útgáfa ákvörðunar ESA frá í dag verður birt á heimasíðu stofnunarinnar að liðnum um það bil mánuði.

 

Frekari upplýsingar veitir:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Upplýsingafulltrúi ESA
sími (+32)(0)2 286 18 66
farsími (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS