Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for støtte til BE Varme AS

12.3.2014

PR(14)17 - Norwegian version

BE Varme AS kan motta 88,5 millioner kroner i statsstøtte til bygging av et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, vedtok EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.  Anlegget vil hovedsakelig produsere fjernvarme fra fornybare energikilder og erstatte bruk av olje og elektrisitet.

– Miljøgevinsten oppveier den begrensede virkningen denne statsstøtten vil ha på konkurransen, og ESA har dermed kommet frem til at støtten er i samsvar med EØS-regelverket, sier Oda Helen Sletnes, president i ESA.

Den planlagte støtten vil bli gitt under den norske Energifondsordningen, som administreres av Enova. Ordningen ble godkjent av ESA i 2011.

På grunn av beløpets størrelse, måtte denne støtten meldes til ESA for godkjenning i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen. I følge EØS-reglene er det tillatt å gi støtte til miljøprosjekter når miljøgevinsten er større enn den potensielle konkurransevridningen.

En offentlig versjon av vedtaketvil bli lagt ut på ESA sine nettsider, normalt innen en måned.

 

Noen fakta:

  • BE Varme AS er heleid av Bodø Energi AS
  • Totale investeringskostnader: 270 739 605 kroner
  • Totalt bevilget statsstøtte: 88 530 000 kroner
    • Bevilget støtte til produksjon: 38 079 187 kroner. Dette gir en støtteandel på 31,47 prosent.
    • Bevilget støtte til infrastruktur: 50 450 813 kroner. Dette gir en støtteandel på 50 prosent.
  • Miljøgevinst: Fra 2018 vil prosjektet gi en netto reduksjon på circa 7,2 millioner liter olje per år, som utgjør rundt 19 000 tonn i reduserte CO2-utslipp.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS