Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner støtte til fem norske næringsklynger

19.3.2014

PR(14)20 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har i dag godkjent en økning i driftsstøtten til fem norske næringsklynger i NCE-programmet (Norwegian Centers of Expertise).

Beslutningen gjelder NCE Micro and Nanotechnology, NCE Instrumentation, NCE Raufoss, NCE Subsea og NCE Aquaculture. Klyngene består av høyteknologibedrifter i ulike sektorer samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Klyngene skal stimulere til nyskaping, og støtten kan bidra til bedre samordning, samspill og kunnskapsutveksling.

Staten kan støtte driften av en næringsklynge med opptil 50 prosent av kostnadene. Dette tiltaket har et samlet budsjett på 50 millioner kroner for hver av klyngene som kan utbetales over en tiårsperiode fra 2006 til 2016.

ESA godkjente i 2011 en støtteordning for regionale innovasjonsklynger i Norge. Retningslinjene tilsier imidlertid at enkelttiltak som innebærer støtte på mer enn 5 millioner euro, må vurderes særskilt. ESA har derfor gjort en mer detaljert gjennomgang av støtten til de fem klyngene i lys av retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon.

Etter en analyse av de positive og negative effektene av støtten, har ESA konkludert med at tiltaket er i tråd med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. Etter juli 2016 kan de fem næringsklyngene ikke motta støtte under denne eller påfølgende støtteordninger.


En offentlig versjon av vedtaket vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis innen en måned.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS