Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge har akseptert å endre finansieringen av tannhelsetjenesten

8.5.2014

PR(14)30 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag avsluttet saken om mulig kryss-subsidiering i den offentlige tannhelsetjenesten, etter at Norge har akseptert å endre finansieringsordningen.

ESA har anbefalt endringer i ordningen med subsidierte tannhelsetjenester i spredtbygde strøk for å unngå kryss-subsidiering av tjenester som tilbys i konkurranse med private tannleger (se pressemelding). ESA startet sine undersøkelser på bakgrunn av to klager.

Norske myndigheter har akseptert anbefalingen og er dermed forpliktet til å klargjøre i hvilke områder subsidier er nødvendig for å sikre tannhelsetjenester til hele befolkningen til en rimelig pris. Videre må det innføres et system med adskilte regnskaper for å sikre at subsidier ikke brukes til å gi den offentlige tannhelsetjenesten en fordel som er konkurransevridende.

De nye reglene må være på plass senest 1. januar 2015.

En offentlig versjon av ESAs vedtak vil bli publisert i oversikten over statsstøttevedtak på ESAs hjemmeside, vanligvis innen en måned.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS