Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for støtte til utbygging av mer bredbånd i Norge

11.6.2014

PR(14)35 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag en ny støtteordning for utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Norge. Ordningen skal for det første sikre alle deler av landet tilgang til grunnleggende bredbånd av god kvalitet, for det andre bidra til å øke tilbudet av høyhastighetsbredbånd i spredtbygde områder.

– Bredbåndstjenester av høy kvalitet bidrar til både sosial og økonomisk vekst. ESA er derfor positiv til initiativet fra norske myndigheter om å øke investeringene i bredbånd gjennom en nasjonal støtteordning. En velkonstruert støtteordning kan på en effektiv måte bidra til å unngå et digitalt skille i befolkningen, sier Oda Helen Sletnes, president i ESA.

Støtteordningen vil gjelde både for områder som ikke har bredbånd i det hele tatt (omfatter 0,4 prosent av befolkningen) og områder uten høyhastighetsbredbånd, og hvor det er lite sannsynlig at slik infrastruktur vil bli bygget i løpet av en treårsperiode. I dag har nesten 90 prosent av husholdningene i byområder mulighet for å koble seg til høyhastighetsbredbånd, mens mindre enn 20 prosent av husholdningene i utkantstrøk har det.

Ordningen skal forvaltes av Post- og teletilsynet, og kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler.

Støtteordningen er utformet i tråd med ESAs retningslinjer for statsstøtte til bredbånd. Ordningen er teknologinøytral og forutsetter at eieren også gir tilgang til nettet på grossistnivå. På bakgrunn av ordningens betydelige budsjett – opptil 2 milliarder kroner totalt – har norske myndigheter godtatt å gjennomføre en evaluering av ordningen i etterkant for å vurdere effektene nærmere.


En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS