Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge kan fortsette med differensiert arbeidsgiveravgift

18.6.2014

PR(14)37 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag besluttet å godkjenne ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge, med de endringer som er meldt inn av den norske regjeringen. Det betyr at ordningen i all hovedsak kan videreføres i nye sju år.

– Den differensierte arbeidsgiveravgiften er et viktig distriktspolitisk virkemiddel i Norge. Ordningen kan, med noen tilpasninger, videreføres under det nye regelverket for regionalstøtte, sier Oda Helen Sletnes, president i ESA.

Systemet med differensiert arbeidsgiveravgift er den mest omfattende ordningen for offentlig støtte i Norge. Reduksjonen i arbeidsgiveravgift for foretak som er omfattet av statsstøtteregelverket i EØS, er beregnet til å utgjøre mer enn 6,5 milliarder kroner årlig. De nye reglene forutsetter at slike støtteordninger evalueres grundig.

– Jeg er veldig tilfreds med at norske myndigheter har forpliktet seg til å gjennomføre en omfattende evaluering for å se hvilke effekter ordningen har på den økonomiske utviklingen og hvordan den virker inn på konkurransen, sier Sletnes.

Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å betale et bidrag til folketrygden gjennom en avgift som er beregnet ut fra bruttolønnen til de ansatte. Den generelle satsen er 14,1 prosent. De fem sonene som omfattes av ordningen, har en redusert sats, fra 10,6 prosent i den sørligste sonen ned til null prosent i den nordligste sonen som dekker Finnmark og noen kommuner i Troms.

Etter statsstøtteregelverket utgjør denne avgiftsreduksjonen en driftsstøtte ettersom den reduserer driftsutgiftene til de som mottar støtten.

Norske myndigheter har utvidet ordningen geografisk slik at den omfatter 31 nye kommuner. Samtidig er virkeområdet strammet inn i de nye reglene, og dette fører til at noen næringer ikke lenger kan motta støtte i form av redusert arbeidsgiveravgift.

ESA har funnet at støtteordningen er et egnet og nødvendig tiltak for å begrense fraflyttingen i svært spredtbygde strøk. Ordningen er vurdert i lys av de nye retningslinjene for regionalstøtte som ble vedtatt i 2013.

 

Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
+32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS