Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Finansieringen av Nasjonal digital læringsarena innebærer ikke statsstøtte

26.6.2014

PR(14)39 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag konkludert med at norske myndigheters finansiering av Nasjonal digital læringsarena, NDLA, ikke involverer statsstøtte.

NDLA er et fylkesskommunalt samarbeid som kjøper inn og utvikler digitale læremidler for videregående skoler. Læremidlene er tilgjengelige via NDLAs nettsider og er gratis å bruke for elevene. Videregående opplæring er et offentlig ansvar, og det inkluderer de læremidler som stilles til disposisjon for elevene, også i digital form. NDLA er derfor ikke å anse som en kommersiell virksomhet eller et foretak, og finansieringen av NDLA faller derfor utenfor statsstøttereglene i EØS-avtalen.

I 2010 mottok ESA en klage som hevdet at NDLA er en kommersiell virksomhet, og at finansieringen av denne er ulovlig statsstøtte. I 2011 konkluderte ESA at dette ikke er å regne som statsstøtte.

I 2012 ble denne beslutningen annullert av EFTA-domstolen, og  ESA gjenåpnet saken i 2013. Etter en nærmere undersøking av saken, har ESA i dag kommet til samme konklusjon. Finansieringen av Nasjonal digital læringsarena involverer ikke statsstøtte.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Falch Slinning
Press & Information Trainee
tel. (+32)(0)2 286 18 17
mob. (+32)(0)478 643 402
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS