Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Undersøker IT-tjenester tilknyttet reiselivsportalen visitnorway.com

16.7.2014

PR(14)51 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag åpnet en formell undersøkelse for å vurdere om enkelte av Innovasjon Norges web- og IT-tjenester knyttet til reiselivsportalen visitnorway.com er i samsvar med statsstøtteregelverket i EØS.

Bakgrunnen for saken er en klage fra et privat selskap som tilbyr slike tjenester.

Innovasjon Norge er et statlig selskap som blant annet har som oppgave å profilere Norge som reisemål. Ifølge regjeringens reiselivsstrategi fra 2012, statsbudsjettet og oppdragsbrev er nettportalen visitnorway.com et sentralt virkemiddel for å profilere og selge norsk reiseliv.

Innovasjon Norge har derfor også begynt å tilby web-infrastruktur og beslektede IT-tjenester til regionale markedsføringsselskaper og destinasjonsselskaper som har sluttet seg til visitnorway.com-løsningen. Disse selskapene kan ha både offentlige og private eiere, og har ansvar for reiselivsmarkedsføringen i sine regioner eller lokalområder.

Tjenestene Innovasjon Norge tilbyr, leveres allerede av private aktører. ESA vil se nærmere på hvorvidt Innovasjon Norges inntreden i dette markedet er i tråd med EØS-reglene om statsstøtte.

Undersøkelsen tar sikte på å klarlegge følgende spørsmål:

  • Er Innovasjon Norges web-infrastruktur og beslektede tjenester kryssubsidiert med midler for ikke-kommersielle aktiviteter?
  • Opptrer Innovasjon Norge som en kommersiell aktør ved utvikling og salg av slike tjenester?
  • Betaler regionale markedsføringsselskaper og destinasjonsselskaper markedspris for tjenestene?

ESA inviterer nå norske myndigheter og andre aktører som har interesse i saken til å komme med sine kommentarer til beslutningen om å åpne en formell undersøkelse. En offentlig versjon av beslutningen vil om kort tid bli offentliggjort på ESAs hjemmeside og i EU-tidende.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS