Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtteordning for norske dataspill

26.11.2014

PR(14)67 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent en norsk støtteordning for utvikling, markedsføring og distribusjon av interaktive produksjoner, slik som dataspill.

Hensikten med ordningen er å bidra til  at det utvikles flere  interaktive produksjoner på norsk, som har et begrenset markeds- og inntjeningspotensial, men holder høy kunstnerisk og teknisk kvalitet. Ordningen er særlig rettet mot produkter for barn og unge. Den skal også bidra til markedsføring og distribusjon av slike produksjoner i Norge og utlandet.

En lignende støtteordning ble godkjent av ESA i 2009, som del av en større støtteordning for audiovisuelle produksjoner. Godkjenningen utløper 31. desember 2014.

ESA har konkludert med at den nye støtteordningen oppfyller kravene i EØS-regelverket for statsstøtte. Formålet med ordningen er kulturelt, og offentlig  støtte er et egnet virkemiddel. Kriterier i ordningen skal sikre at støtte bare gis til kulturelle formål. Støtteandelen er også i tråd med med kriteriene i retningslinjene for støtte til film og audiovisuelle produksjoner.

En offentlig versjon av beslutningen vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS