Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA tas til retten for å ha godkjent differensiert arbeidsgiveravgift

14.12.2014

PR(14)71 - Norwegian version

Et norsk selskap, Kimek Offshore AS i Kirkenes, har stevnet EFTAs overvåkningsorgan ESA inn for EFTA-domstolen. Bakgrunnen er ESAs vedtak fra juni i år der ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge ble godkjent frem til 2020.

Saksøkeren hevder at ESA skulle ha foretatt en mer omfattende granskning av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Kimek Offshore har imidlertid ikke reist innvendinger mot ordningen som sådan. Søksmålet gjelder hvilke regler som skal gjelde ved utleie av arbeidskraft.

Søksmålet har ingen umiddelbare konsekvenser for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. ESAs beslutning fra juni i år ligger fast. Først når dom foreligger fra EFTA-domstolen, kan man si noe om eventuelle konsekvenser for beregningen av arbeidsgiveravgift for selskaper som leier ut arbeidskraft.

Mer informasjon:


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS