Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA avslutter sak mot norske myndigheter etter innføring av ny driftsmodell for offentlige sykehusapotek

4.2.2015

PR(15)03 - Norwegian version

På bakgrunn av en klage ble ESA og norske myndigheter i november 2013 etter en lang prosess enige om hvilke tiltak som måtte til for å unngå at driften av de offentlig eide sykehusapotekene rammes av EØS-avtalens statsstøtteforbud. ESA kan i dag slå fast at de nødvendige tiltakene er gjennomført, og har derfor besluttet å avslutte saken mot Norge.

Hovedoppgaven til sykehusapotekene er å levere legemidler og andre tjenester til offentlige sykehus. Det er uproblematisk. Men sykehusapotekene selger også legemidler og andre produkter direkte til forbrukere i konkurranse med private apotek. Det kan innebære såkalt kryss-subsidiering som er ulovlig etter EØS-avtalen.

ESA pekte i 2013 på flere tiltak som måtte gjennomføres (se pressemelding). Norske myndigheter aksepterte ESAs forslag, og fra januar 2015 er følgende endringer på plass: 

  • Det er etablert nye regnskapsprosedyrer for å unngå kryss-subsidiering mellom den konkurranseutsatte og den offentlig finansierte virksomheten.

  • Direkte og indirekte driftskostnader, inkludert forholdsmessige bidrag til felles utgifter som leie og lønn, skal også belastes den kommersielle delen av driften.

  • Det skal regnes inn en rimelig fortjeneste på salg til forbruker tilsvarende det en privat tilbyder ville ha beregnet seg.

  • Sykehusapotekenes inntekter fra salg til forbruker beskattes på vanlig måte.


En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli lagt ut på ESAs nettsider, vanligvis innen en måned.

 

For ytterligere informasjon,  vennligst kontakt:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS