Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge har endret finansieringen av Analysesenteret i Trondheim

25.2.2015

PR(15)06 - Norwegian version

På initiativ fra EFTAs overvåkningsorgan ESA har Trondheim kommune satt i verk tiltak som skal sikre at finansieringen av det kommunalt eide Analysesenteret skjer i tråd med EØS-avtalens regler om statsstøtte. ESA har derfor besluttet å avslutte saken.

Analysesenteret er offentlig finansiert for å kontrollere vannforsyningen i kommunen samt skalldyrproduksjon på vegne av Mattilsynet. Utover dette tilbyr Analysesenteret laboratorietjenester i konkurranse med private aktører.

For å sikre at statsstøttereglene overholdes foreslo ESA i mars 2013 en rekke tiltak (se pressemelding). Norske myndigheter aksepterte forslagene og gjennomførte følgende endringer i løpet av 2014:

  • Et separat selskap, LabTjenester AS, ble etablert for å stå for salgs- og markedsføringsaktiviteter i stedet for Analysesenteret. I motsetning til kommunen har LabTjenester AS alminnelig skatteplikt.

  • Nye retningslinjer sørger for at det ikke skjer noen kryss-subsidiering mellom Analysesenteret og LabTjenester AS. Dette innebærer at LabTjenester AS skal dekke alle kostnadene for laboratorietjenestene det kjøper av Analysesenteret, betale markedsleie for lokalene det disponerer og dekke alle kostnader knyttet til fellestjenester det benytter seg av.

  • Fra 1. januar 2015 skal prisene til LabTjenester AS være basert på full kostnadsdekning i tråd med det ovennevnte, med tillegg for administrative kostnader og en rimelig fortjeneste.

Med dagens beslutning registrerer ESA Norges tiltak og avslutter saken.

En offentlig versjon av vedtaket vil bli lagt ut på ESAs hjemmeside når den er klar, normalt innen en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS