Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner ikke tilleggsstøtte til Finnfjord AS

8.4.2015

PR(15)15 - Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA besluttet i dag at et tilskudd på 16 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å dekke økte kostnader til bygging av et energigjenvinningsprosjekt ved Finnfjord AS ikke kan godkjennes. En slik tilleggsbevilgning vil ikke være i samsvar med reglene for miljøstøtte i EØS-avtalen.

ESA startet en formell granskning av saken i november 2013. To år tidligere hadde ESA godkjent Enovas støtte til Finnfjord med 175 millioner kroner for finansiering av prosjektet.

Anlegget, som ble ferdigstilt i 2012, viste seg å bli dyrere enn beregnet, men Enova avslo Finnfjords søknad om tilleggsstøtte. Finnfjord søkte deretter om støtte fra Innovasjon Norge i form av et tilskudd på 16 millioner kroner.

Etter en grundig gjennomgang av saken har ESA konkludert med at støtten fra Innovasjon Norge ikke kan sies å være et insentiv til ytterligere miljøtiltak ved Finnfjord, siden prosjektet allerede er ferdigsstilt. Det er ikke uvanlig eller upåregnelig at investeringer i ny teknologi blir dyrere enn planlagt, og støtten kan derfor ikke sees som nødvendig for å fullføre prosjektet.

En offentlig versjon av beslutningen vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.

 

For ytterligere informasjon,  vennligst kontakt:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS