Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for støtte til elbiler

21.4.2015

PR(15)17 - Norwegian version

Photo: Björn Larsson Rosvall / TT

Photo: Björn Larsson Rosvall / TT

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent momsfritaket for elbiler i Norge. Godkjenningen gjelder frem til slutten av 2017. Andre tiltak for å stimulere etterspørselen av elbiler er også godkjent.

– Norge har verdens høyeste andel av elbiler. De utgjorde 12,5 prosent av nybilmarkedet i Norge i 2014, mot bare 0,3 prosent i EU. Det viser tydelig at tiltakene Norge har på plass, vrir etterspørselen mot utslippsfrie biler og bidrar til å gjøre transportsektoren grønnere. Det er avgjørende for å nå klimamålene og bedre luftkvaliteten i storbyene, uttaler ESA-president Oda Helen Sletnes.

En rekke tiltak på plass

Fritaket for merverdiavgift på elbiler ble notifisert til ESA av norske myndigheter i november 2014. ESA har også identifisert andre tiltak som er satt i verk av norske myndigheter for å stimulere etterspørselen av elbiler. Noen av tiltakene har vært i kraft siden 1990-tallet.

ESA har besluttet at disse tiltakene er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen siden målet er å redusere skadelige klimagassutslipp. Tiltakene er også forholdsmessige og hensiktsmessige for å nå dette målet.

Støtten betyr at produsenter og forhandlere av elbiler får en indirekte fordel, men innebærer ikke en forskjellsbehandling av bilprodusenter ettersom alle elbilmodeller omfattes av ordningen.

Elbilmarkedet er i endring

ESA peker likevel på at prisen på elbiler er på vei ned, og at teknologien er i rask utvikling. Derfor gjelder godkjenningen av momsfritaket i denne omgang frem til 31. desember 2017. Etter dette kan norske myndigheter notifisere en forlengelse av ordningen, som ESA så vil vurdere i lys av hvordan forholdene er i elbilmarkedet når den tid kommer.

ESA har ikke vurdert fritaket fra engangsavgift, gratis offentlig parkering og gratis lading for elbiler, men vil følge med på hvordan disse tiltakene fungerer.


Dokumenter

 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS