Browse by year:


State Aid

Rannsókn hafin á hugsanlegri ríkisaðstoð í tengslum við leigusamninga á Gufunessvæðinu

30.6.2015

PR(15)30 – Icelandic version

EN | IS

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) ákvað í dag að hefja formlega rannsókn á hugsanlegri ríkisaðstoð Reykjavíkurborgar vegna leigu á landi og fasteignum á Gufunessvæðinu.

Eftir forathugun málsins hefur ESA efasemdir um að samningar Reykjavíkurborgar og Íslenska Gámafélagsins séu í samræmi við markaðskjör. Skoðun á málinu hófst í kjölfar þess að kvörtun barst stofnuninni.

Þar til árið 2001 var áburðarverksmiðja starfrækt á Gufunessvæðinu. Árið 2002 keypti Reykjavíkurborg fasteignir Áburðarverksmiðjunnar og tók borgin yfir þágildandi leigusamninga. Árið 2003 voru tilteknir hlutar svæðisins auglýstir til útleigu og gekk Reykjavíkurborg til samninga við nokkra aðila í kjölfarið.

Samkvæmt upplýsingum Reykjavíkurborgar voru fasteignir á svæðinu í slæmu ástandi og illa gekk að innheimta leigu. Í ljósi þess var ákveðið að framlengja ekki leigusamninga en ganga þess í stað til samninga við einn aðila. Árið 2005 var gerður samningur við stærsta leigutakann, Íslenska Gámafélagið, um leigu, hreinsun og umsjón í Gufunesi. Frá þeim tíma hefur samningurinn verið framlengdur þrisvar og gildir hann nú til 31. desember 2018.

Til að skera úr um hvort um ríkisaðstoð er að ræða þarf ESA að meta hvort einkaaðili hefði á markaðsforsendum gert samning með sömu skilmálum og Reykjavíkurborg gerði. Ef það er ekki raunin, geta umræddir samningar falið í sér ríkisaðstoð í skilningi EES-samningsins.

Ákvörðunin í dag felur ekki í sér niðurstöðu í málinu. Að lokinni rannsókn getur ESA komist að þeirri niðurstöðu að ekki sé um að ræða ríkisaðstoð eða að ríkisaðstoð sé í samræmi við EES-samninginn að hluta eða öllu leyti. ESA kallar nú eftir athugasemdum og upplýsingum frá íslenskum yfirvöldum. Jafnframt kallar stofnunin eftir athugasemdum frá þeim aðilum sem telja sig eiga hagsmuna að gæta.

Ákvörðunin um að hefja rannsókn verður innan skamms birt á vefsíðu ESA og í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EFTA viðauka þeirra.

 

Nánari upplýsingar veitir:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Upplýsingafulltrúi
Sími. +32 2 286 18 66
Farsími. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS