Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Fant ikke statsstøtte knyttet til reiselivsportalen visitnorway.com

4.11.2015

PR(15)52 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag konkludert med at Innovasjon Norges tilbud av IT-tjenester knyttet til reiselivsportalen visitnorway.com ikke innebærer statsstøtte.

I juli 2014 besluttet ESA å åpne en formell undersøkelse av saken, på bakgrunn av en klage.

Formålet med visitnorway.com er å trekke turister til Norge og gi dem omfattende informasjon om Norge som turistmål. Innovasjon Norge har tilbudt markedsføringstjenester via denne elektroniske platformen til regionale markedsførings- og destinasjonsselskaper siden 2007.

I 2013 begynte Innovasjon Norge i tillegg å tilby databasetjenester til de samme selskapene. ESA har vurdert om Innovasjon Norge har kryss-subsidiert slike kommersielle IT-tjenester med midler selskapet har mottatt for å utføre offentlige tjenester, og om kundene til Innovasjon Norge har mottatt statsstøtte i form av tjenester solgt under markedspris.

Etter å ha undersøkt hvordan Innovasjon Norge fordeler kostnader og fastsetter sine priser, har ESA konkludert med at IT-tjenestene Innovasjon Norge leverer i tilknytning til visitnorway.com, ikke innebærer stattsstøtte i strid med EØS-regelverket.

Vedtaket vil bli offentliggjort i EU-tidende og på ESAs hjemmesider så snart en offentlig versjon er klar.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS