Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner støtte til miljøprosjekt på smelteverket i Tyssedal

11.11.2015

PR(15)53 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag gitt grønt lys for at Enova kan bevilge inntil 122,7 millioner kroner til utprøving av en ny og mer miljøvennlig produksjonsteknologi på smelteverket til Tizir Titanium & Iron AS i Tyssedal utenfor Odda.

Tizir Titan & Iron produserer titaniumdioksidslagg (TiO2) og råjern med høy renhetsprosent. Ny smelteovnsteknologi skal gjøre produksjonen mer miljøvennlig, med lavere strømforbruk og redusert utslipp av CO2. Formålet med prøveprosjektet er å teste ut denne teknologien i full skala.

– ESA ser positivt på at det utvikles nye, miljøvennlige produksjonsprosesser i EØS. Hvis denne teknologien fungerer som forventet, vil den kunne anvendes i hele metallindustrien og bidra til vesentlige reduksjoner i energiforbruk og CO2-utslipp, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Støtten vil bli gitt av Enova gjennom støtteprogrammet for ny teknologi under energifondsordningen, som ESA godkjente i juli 2011. Siden støttebeløpet overskrider en fastlagt terskelverdi på 7,5 millioner euro, måtte denne tildelingen notifiseres individuelt til ESA og vurderes nærmere i lys av stattsstøttereglene.

ESA konkluderer i sin gjennomgang at prosjektet viser et finansieringsunderskudd og ikke ville ha blitt realisert uten offentlig støtte. Selv om beløpet er høyt, er nivået på det offentlige tilskuddet lavere enn energifondordningens maksimale støtteintensitet på 50%. Det er også lagt inn forutsetninger for å forhindre overkompensasjon i tilfelle investeringskostnadene eller markedsutsiktene skulle endre seg.

For ESA har det vært en nødvendig forutsetning at den nye teknologien, når den er ferdig utprøvet, gjøres tilgjengelig på markedsvilkår også for andre aktører i EØS.

 

En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS