Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til modernisering av signalsystem for tog

16.3.2016

PR(16)10 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag en støtteordning som gjør at eiere av togmateriell i Norge kan investere i utstyr tilpasset det felleseuropeiske systemet for signalisering, togkontroll og trafikkstyring.

European Rail Traffic Management System (ERTMS) gjør det enklere å drive jernbanetrafikk over landegrensene. Sammenlignet med systemet for automatisk togkontroll som brukes i Norge i dag, gir ERTMS lavere vedlikeholdskostnader og færre driftsavbrudd.

Norske myndigheter har bestemt at alt togmateriell på det norske jernbanenettet skal utstyres med ERTMS. Siden dette er en kostbar investering har myndighetene kommet frem til at offentlig støtte er nødvendig for å sikre at eierne av togmateriell fortsetter driften. Støtten er begrenset til maksimum 50 prosent av støtteberettigede kostnader.

Støtten vil gis i form av direkte bevilgninger. Budsjettet for ordningen er 1,33 milliarder kroner.

ESA har konkludert med at ordningen er i tråd med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen og ESAs retningslinjer for statsstøtte til jernbaneforetak.

  

Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS