Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner tilskuddsordningen for sjøfolk

27.4.2016

PR(16)14 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent den norske tilskuddsordningen for sjøfolk. Under ordningen får redere tilbakebetalt skatt og trygdeinnbetalinger for sjøfolk på norskregistrerte skip.

Formålet med ordningen er å bidra til at sjøfolk fra EØS-landene får arbeid på norske skip. Ordningen skal sikre rekruttering og opplæring av sjøfolk samt styrke konkurransekraften til selskapene som hyrer sjøfolkene.

Den maritime transportsektoren er utsatt for kraftig internasjonal konkurranse. Flere stater utenfor EØS har utviklet åpne skipsregistre med et attraktivt skatteklima. Dette har resultert i at en rekke skipsredere har flagget ut. Dette har igjen ført til at mange redere bruker mannskap som ikke kommer fra EØS-landene, ettersom norske sjøfolk og sjøfolk fra andre EØS-land generelt sett krever høyere lønn enn sjøfolk fra tredjeland.

Tilskuddsordningen gjelder for visse kategorier av skip som er registrert i de to norske registrene, NOR og NIS.

ESA har godkjent ordningen for en 10-årsperiode. Norske myndigheter har forpliktet seg til å gjøre informasjon om støtte gitt under ordningen offentlig tilgjengelig på internett.

Mer informasjon om støtteordningen er tilgjengelig i vedtaket – se lenke nedenfor.

 

Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef

tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS