Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner endringer i pressestøtten

16.6.2016

PR(16)26 – Norwegian version

EN  | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent endringer i produksjonsstøtten for nyhets- og aktualitetsmedier i Norge. Støtteordningen som sådan ble godkjent av ESA i mars 2014.

Endringene vil innebære at ukeaviser som tidligere fikk produksjonstilskudd gjennom Norsk kulturråd, kommer inn under støtteordningen for nyhets- og aktualitetsmedier som administreres av Medietilsynet.

 Dermed vil de generelle reglene og begrensningene i ordningen også gjelde for støtte til riksdekkende ukentlige nyhets- og aktualitetsmedier. Dette inkluderer muligheten for støtte til nyhetsproduksjon på nett, men også begrensninger i hvordan støtten kan anvendes. Nivået på støtten gjenspeiler den økonomiske situasjonen og de spesielle utfordringene for riksdekkende ukeaviser. Publikasjoner på nynorsk vil kunne få støtte etter en høyere sats. Overgangsregler vil gjelde for media som ikke lenger vil være kvalifisert for støtte etter disse endringene.

 ESA har konkludert med at endringene i pressestøtten er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

 Øyvind Bø
Fungerende kommunikasjonssjef
tel: (+32)(0)2 286 18 36
mob: (+32)(0)489 92 77 55
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS