Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner salget av fire eiendommer i Hauskvartalet i Oslo

16.6.2016

PR(16)27 – Norwegian version

EN  | NO

Oslo kommunes salg av fire eiendommer i Hauskvartalet i Oslo utgjør ikke statsstøtte, ifølge en beslutning fattet av EFTAs Overvåkningsorgan ("ESA").

I november 2014 annonserte Oslo kommune fire eiendommer i Hauskvartalet for salg i norsk presse. Det ble avholdt budrunde av eiendomsmegler den 27. mai 2015, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten aksepterte det høyeste budet. Ifølge kjøpekontrakten var imidlertid overføringen av eiendommene betinget av godkjenning fra både byrådet i Oslo og ESA.

For å være sikker på at salget er i tråd med reglene i EØS-avtalen notifiserte norske myndigheter transaksjonen til ESA 22. april 2016.

Etter å ha vurdert salgsprosessen, har ESA konkludert med at salget er i tråd med reglene om statsstøtte i EØS-avtalen. Budet som ble akseptert var det høyeste og det eneste som ble avgitt uten reservasjoner og med adekvat dokumentasjon. Budet var også betraktelig høyere enn både taksten av eiendommene og meglers verdivurdering.

En offentlig versjon av beslutningen vil bli publisert på ESAs nettside. Vanligvis skjer dette innen en måned etter at beslutningen ble fattet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Bø
Fungerende kommunikasjonssjef
tel: (+32)(0)2 286 18 36
mob: (+32)(0)489 92 77 55
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS