Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: 350 kroners-grensen er ikke ulovlig statsstøtte

13.7.2016

PR(16)31– Norwegian version

EN  | NO  

Det utgjør ikke statsstøtte i EØS-avtalens forstand at sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner er toll- og avgiftsfrie, har EFTAs overvåkningsorgan (ESA) besluttet i dag.

I oktober 2015 mottok ESA en klage på den såkalte 350 kroners-grensen i tolloven § 5-9. Denne grensen innebærer at sendinger fra utlandet av mindre verdi enn 350 kroner, inkludert transport- og forsikringskostnader, er toll- og avgiftsfrie. Ifølge klagen utgjør dette ulovlig statsstøtte. Etter å ha mottatt klagen, inviterte ESA norske myndigheter til å gi sitt syn på saken.

Saksbehandlingen er nå avsluttet, og ESA har konkludert med at 350 kroners-grensen ikke utgjør statsstøtte.

Det avgjørende etter ESAs vurdering er at fritaket ikke begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, slik EØS-avtalen artikkel 61(1) om statsstøtte krever. ESA fant at en slik nedre grense for når det skal svares toll- og avgifter ved import, er påkrevet for å sikre en effektiv tollbehandling av varer som importeres til Norge. Grensen er en naturlig del av et velfungerende sett tollregler.

Dokumenter

·         ESAs beslutning 155/16/COL 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásdís Ólafsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. (+32)(0)2 286 18 97
mob. (+32)(0)490 57 63 49
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS