Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA gir grønt lys til mer Mongstad-støtte

8.8.2017

PR(17)27 – Norwegian version

EN | NO 

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent at Norge forlenger statsstøtten til testanlegget for karbonfangst på Mongstad i tre år.Istock--1-
“Det er viktig for hele EØS å få karbonfangst til å fungere.Norge står for et sentralt bidrag med støtten til Teknologisenteret på Mongstad”, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Senterets totale driftsbudsjett er anslått til 805 millioner kroner, hvorav inntil 650 millioner gis i støtte over tre år fra statsforetaket Gassnova.

Testsenteret på Mongstad er et unikt anlegg for å teste og kvalifisere teknologi for CO2-fangst i stor skala. Testene gjennomføres på karbonutslipp fra oljeraffineriet og kraftvarmeverket på Mongstad. ESA godkjente en femårig prosjektstøtte i 2008, og støtteordningen trådte så i kraft i 2012. Den nye godkjenningen gjelder fram til august 2020, og de antatte deltakerne i prosjektet er Statoil, Shell og Total. Det blir lagt ut en offentlig versjon av dagens vedtak på ESAs nettsider om kort tid.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Asta Sigrun Magnusdottir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 22 86 18 78
mob. +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS