Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk

10.4.2018

PR(18)10 – Norwegian version

EN  | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent regjeringens planer om å utvide en tilskuddsordning som innebærer at redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsgiveravgift for sjøfolk.

NIS-case«EØS-reglene krever ikke at Norge endrer støtteordningen for sjøfolk. Men når regjeringen ønsker å utvide den, står reglene heller ikke i veien for det», sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

ESA har tidligere godkjent dagens ordning, uten den planlagte utvidelsen, for en tiårsperiode fra 2016 til 2026. Den nye godkjenningen betyr at Norge kan utvide støtten til også å omfatte NIS-registrerte passasjerferjer som tilbyr overnatting på ruter som er over 300 nautiske mil, og som går mellom norske og utenlandske havner.

Årsbudsjettet for utvidelsen er satt til rundt 100 millioner kroner som staten skal bruke til å betale tilbake skatt og arbeidsgiveravgift som rederier har betalt for EØS-sjøfolk på NIS-skip. På denne måten håper norske myndigheter å gjøre det mer attraktivt å ansette sjøfolk fra Norge eller andre EØS-land.

«Sjøtransport er en sektor som har stor betydning for EØS, og som er preget av hard internasjonal konkurranse. Norges uttalte mål er å opprettholde både sysselsettingen og den maritime kompetansen i EØS», sier Angell-Hansen.

Regjeringen foreslo den planlagte utvidelsen først i en maritim strategi i 2015. Norske myndigheter har imidlertid avventet utfallet i ESAs gransking av Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) opp mot reglene for det indre markedet i EØS. ESA avsluttet denne undersøkelsen i november 2017 uten å finne brudd på EØS-reglene, og Norge meldte inn endringen i tilskuddsordningen 2. mars 2018.

Endringen skal etter planen tre i kraft 1. juli.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS