Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner ny mediestøtte i Norge

14.6.2018

PR(18)16 – Norwegian version

EN  | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent en ny tilskuddsordning for norske medier med et årlig budsjett på inntil 30 millioner kroner.

Media-support«Statsstøtte til medieutvikling kan fremme mangfold og en informert og åpen debatt i nyhetsmediene», sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

Den nye mediestøtten skal etter planen særlig fremme innovasjon og nyskaping i mindre lokalaviser. Norge har allerede på plass flere støtteprogrammer på mediefeltet, og den nye ordningen kommer i tillegg til disse.

Ordningen skal etter planen tre i kraft 1. juli 2018 og vare fram til 31. desember 2022.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS