Browse by year:


State Aid

ESA undersøker angivelig statsstøtte i Trondheim

16.4.2019

PR(19)13 – Norwegian version

EN | NO 

EØS-tilsynet ESA har åpnet en formell sak for å undersøke om Trondheim Spektrum AS har mottatt ulovlig statsstøtte fra Trondheim kommune.

I 2017 mottok ESA to klager på at TS skal ha mottatt ulovlig støtte fra kommunen gjennom ulike tiltak. Ett av tiltakene ble senere notifisert til ESA av norske myndigheter. ESA vil nå undersøke de angivelige støttetiltakene, herunder leieavtaler som det påstås ikke er inngått på markedsvilkår, en egenkapitalutvidelse, dekning av infrastrukturkostnader og en indirekte lånegaranti.

TS eier og driver Trondheim Spektrum, et flerbruksanlegg som brukes til sportsarrangementer, konserter, bransjemesser, kongresser, og som treningsanlegg for lokale idrettslag. Trondheim kommune er største aksjonær i TS, mens frivillige medlemskapsbaserte idrettslag eier de resterende aksjene.

Avgjørelsen om å åpne en formell sak foregriper ikke det endelige utfallet i saken. ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og tredjeparter som har en interesse i saken. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásta Sigrún Magnusdóttir 
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS