Browse by year:


State Aid

ESA godkjenner skattefordeler til små og nyetablerte selskaper i Norge

20.11.2019

PR(19)30 - Norwegian version

EN | NO

ESA godkjenner endringer i og forlengelse av skatteordningen for aksjeopsjoner til ansatte

For to år siden lanserte Norge en støtteordning for å gjøre det mulig for små og nyetablerte selskaper å rekruttere og beholde ansatte. Selskaper som ikke kan tilby konkurransedyktige lønninger, kan isteden gi ansatte mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet til en fast pris (aksjeopsjoner). I tillegg kan skattlegging utsettes. Ordningen ble godkjent av ESA i 2017.

Norge har foreslått endringer for å gjøre ordningen mer effektiv. EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent disse.

Endringene ESA har godkjent er:

· To års forlengelse av ordningen, frem til slutten av 2029
· Øke grensen for antall ansatte i selskaper som mottar støtte fra 10 til 12
· Øke den maksimale opsjonsfordelen fra NOK 500 000 til NOK 1 million

Avgjørelsen kan finnes her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53

Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS