Browse by year:


State Aid

ESA avslutter Trondheim Spektrum-undersøkelsen

28.11.2019

PR(19)31 – Norwegian version 

EN | NO

ESA: Offentlige midler fra Trondheim kommune til Trondheim Spektrum AS er i tråd med EØS-statsstøttereglene.

EØS-tilsynet ESA har derfor i dag avsluttet den formelle undersøkelsen av fire påståtte statsstøtte-tiltak.

Kommunen er hovedeier i Trondheim Spektrum AS, som eier og driver Trondheim Spektrum. Dette er et flerbruksanlegg som brukes til sportsbegivenheter, konserter, messer, kongresser og er et treningssted for lokale sportsklubber.

ESA åpnet en formell undersøkelse etter å ha mottatt to klager der det ble hevdet at Trondheim Spektrum AS mottok ulovlig statsstøtte fra kommunen. ESA undersøkte fire tiltak: leieavtaler som angivelig ikke er inngått på markedsmessige vilkår, kapitalutvidelse, finansiering av infrastrukturkostnader og påstått implisitt garanti for et lån.

ESA fant at kapitalutvidelsen innebærer statsstøtte. Denne støtten er imidlertid forenlig med EØS-avtalen. Videre kan det ikke utelukkes at leieavtalene inneholder elementer av støtte. Imidlertid vil også en slik støtte være forenlig med EØS-avtalen. De to andre tiltakene som er undersøkt, innebærer ikke statsstøtte, konkluderer ESA.

ESA mener at Trondheim Spektrum vil sikre publikums tilgang til fasiliteter for sport, kultur og rekreasjon, og på den måten tilfredsstille en legitim målsetning under statsstøttereglene.

For spørsmål, kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS