Browse by year:


State Aid

ESA: TV 2-avtale i tråd med statsstøttereglene

13.12.2019

PR(19)38 - Norwegian version

EN | NO

ESA bekrefter at TV 2-avtalen om allmenkringkastingsoppgaver er i tråd med statsstøttereglene.

I september 2018 inngikk Kulturdepartementet og TV 2 en avtale om at TV 2 skal motta kompensasjon for å være en kommersiell allmenkringkaster. I desember 2018 fikk ESA en klage fra medieselskapet Discovery om at avtalen bryter med EØS-reglene for statsstøtte.

TV 2 skal sende daglige nyhetssendinger på sin hovedkanal, norskspråklig barne-tv i helgene, og investere i norsk film og drama. Avtalen har som formål å sikre mangfold i nyhetsbildet, med produksjon utenfor Oslo, og som et alternativ til NRK. TV 2 får opp til NOK 135 millioner i året som følge av denne avtalen.

Det finnes et eget gruppeunntak for statsstøtte til tjenester som er av allmenn økonomisk betydning. Støtte til slike tjenester anses å være forenlig med EØS avtalen og unntatt meldeplikt til ESA, dersom den oppfyller visse kriterier og ikke overstiger nettokostnadene, inkludert en rimelig fortjeneste for å utføre tjenestene.

ESA har i dag konkludert med at avtalen mellom TV 2 og Kulturdepartementet oppfyller kriteriene i gruppefritaket. Avtalen er derfor unntatt meldeplikt, og klagen er avvist.

Les ESAs konklusjon her og brevet sendt til Discovery her

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS