Browse by year:


State Aid

COVID-19-pandemien: ESA godkjenner norsk garantistøtteordning for små og mellomstore bedrifter

26.3.2020

PR(20)10 - Norwegian version

EN | NO

ESA har godkjent en garantiordning i Norge som sikrer tilgang til likviditet for mikro-, små og mellomstore bedrifter (SMBer).

Mange av disse selskapene rammes av en akutt mangel på likviditet på grunn av de økonomiske virkningene av COVID-19 pandemien. De må betale sine faste kostnader, men har få eller ingen inntekter.

For noen er manglende betalingsevne allerede akutt. Mange andre vil sannsynligvis møte en alvorlig likviditetsmangel snart.

Norske myndigheter vil gjennom ordningen stille offentlige garantier for investerings- og arbeidskapitallån som kredittinstitusjoner yter til SMBer for å dekke et umiddelbart likviditetsbehov. Det totale lånebeløpet som vil bli dekket gjennom disse garantiene, kan være opptil 50 milliarder kroner.

Norske myndigheter notifiserte ordningen 25. mars 2020. ESA har nå godkjent ordningen. I godkjennelsen har ESA tatt hensyn til det midlertidige statsstøtterammeverket for å støtte økonomien som følge av COVID-19 utbruddet, vedtatt av EU-kommisjonen 19. mars 2020.

Pressekontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS