Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Ísland veitir meiri ríkisstyrki til nýsköpunar, þróunar og rannsóknarverkefna

24.3.2017

PR(17)10 – Icelandic version

EN | NO | IS |  DE 

Útgjöld Íslands til ríkisaðstoðar jukust um 10,5% á árinu 2015. Þrátt fyrir þessa aukningu er hlutfall ríkisaðstoðar af landsframleiðslu fremur lágt á Íslandi og talsvert lægra en meðaltal ríkja Evrópusambandsins.

Þetta kemur fram í nýjustu samanburðarskýrslu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) um útgjöld til ríkisaðstoðar í EES EFTA-ríkjunum (Ísland, Liechtenstein og Noregur). Skýrslan er birt í dag.

2

Aukninguna árið 2015 má helst rekja til ríkisaðstoðar sem Ísland veitti til verkefna á sviði rannsókna, þróunar og nýsköpunar. Rannsóknarsjóður-Rannís og Tæknisjóður – Rannís fengu viðbótarframlög og einnig var ríkisaðstoð til byggðaþróunar aukin.

Í skýrslunni má lesa þrjár niðurstöður sem eiga við öll þrjú EFTA ríkin:

  • Útgjöld til ríkisaðstoðar jukust.
  • Í ríkisaðstoðinni endurspeglast innlend stefnumið svo sem nýsköpun og grænt hagkerfi sem raunar er stefnt að á EES svæðinu öllu.
  • Ríkisaðstoð er helst veitt í formi skattaívilnana og undanþága frá almennu tryggingargjaldi  (allt að 70 %) jafnframt því sem veittir eru styrkir.

Frekari upplýsingar:

Ríkisaðstoð felst í opinberum stuðningi við viðskiptastarfsemi. Hún getur verið í formi fjárstyrkja, skattaívilnana, hagstæðra lána, ábyrgða eða fjárfestinga sem ekki eru á markaðskjörum. 
Jöfn samkeppnisstaða fyrirtækja í Evrópu er eitt grundvallaratriði EES-samningsins. Til að koma í veg fyrir að opinberir fjármunir séu notaðir til að viðhalda verndarstefnu er meginreglan sú að ríkisaðstoð er óheimil.

ESA framfylgir þessum reglum EES samningsins en er samtímis eina stofnunin sem getur veitt undanþágur til ríkisaðstoðar. Viðurkennt er að ríkisaðstoð geti verið nauðsynleg til að standa vörð um innlend stefnumið, svo sem markmið um græn hagkerfi, stuðning við nýsköpun og til að tryggja að almannaþjónusta sé veitt. Hlutverk ESA er að yfirfara hvort áformuð ríkisaðstoð sé í samræmi við þær kröfur sem gera ber á Evrópska efnahagssvæðinu til að ríkisaðstoð teljist heimil og sé veitt án þess að skekkja samkeppnisskilyrði.  Að slíkum skilyrðum uppfylltum getur ESA veitt undanþágu. Ríkjum EFTA ber að tilkynna ríkisaðstoð til ESA fyrirfram til samþykkis nema ef verkefni sem nýtur opinbers styrks fellur undir reglugerðina um hópundanþágur (GBER).

Samanburðarskýrslan er birt árlega og sýnir þróun ríkisaðstoðar í EFTA-ríkjunum sem og almennt á Evrópska efnahagssvæðinu.

Skýrsluna má finna hér

Nánari upplýsingar veitir:

Anne Vestbakke
Samskiptastjóri
Sími: +32 2 286 18 66
Farsími: +32 490 57 63 53


Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS