Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Orkufyrirtæki greiða markaðsverð fyrir afnot af náttúruauðlindum

25.1.2017

PR(17)04 – Icelandic version

EN  | IS

Ísland hefur fallist á að breyta íslensku regluverki og tryggja þar með að raforkufyrirtæki sem nýta náttúruauðlindir í almannaeigu til orkuframleiðslu greiði ávallt markaðsverð fyrir slík afnot. Íslensk stjórnvöld munu einnig fara yfir gildandi samninga með orkufyrirtækjunum til að tryggja að til framtíðar verði einnig greitt markaðsverð á grundvelli þeirra.

IStock-607595598

Aðgerðir íslenskra stjórnvalda byggjast á tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) sem í apríl í fyrra fór fram á gagngerða endurskoðun á fyrirkomulagi þessara mála. Breytt fyrirkomulag kemur í veg fyrir ríkisaðstoð til orkufyrirtækja og mun það hafa áhrif frá 1.janúar 2017. 

ESA hefur fyrir vikið ákveðið að loka rannsókn sinni á málinu. ESA mun engu að síður fylgjast með framvindu mála af hálfu íslenskra stjórnvalda.

Þessar breytingar eru til að tryggja eðlilegt endurgjald fyrir nýtingu náttúruauðlinda í eigu almennings og þar með sanngjarna samkeppni á íslenskum raforkumarkaði,“ segir Helga Jónsdóttir, stjórnarmaður hjá ESA.

Í apríl í fyrra fór ESA fram á að íslensk stjórnvöld tryggðu að endurgjald fyrir réttinn til að nýta náttúruauðlindir í almannaeigu til raforkuframleiðslu yrði byggt á markaðsforsendum. ESA lagði til ákveðnar ráðstafanir og aðferðafræði til að tryggja að þessu markmiði yrði náð.

Íslensk stjórnvöld tilkynntu ESA í kjölfarið að þau samþykktu tillögur stofnunarinnar og myndu grípa til viðeigandi ráðstafana. Þeim ber því lagaleg skylda til að tryggja að fyrir nýtingu náttúruauðlinda til raforkuframleiðslu verði héðan í frá greitt á markaðsforsendum og að eldri samningum verði breytt til samræmis við það.

Íslensk stjórnvöld hafa skipað starfshóp til að yfirfara gildandi löggjöf og leggja til þær breytingar sem nauðsynlegur eru. Þá ber starfshópnum að móta skýra aðferðafræði um hvernig markaðsverð náttúruauðlinda verður ákvarðað. Starfshópurinn mun auk þess endurskoða núgildandi samninga og tryggja þar með að orkufyrirtæki greiði markaðsverð það sem eftir lifir af gildistíma samninganna. Íslensk stjórnvöld skuldbinda sig einnig til að upplýsa ESA um gang mála.

Opinber útgáfa ákvörðunar  ESA er aðgengileg hér.

Gögn sem tengjast málinu:

Nánari upplýsingar veitir:

Anne Vestbakke
Samskiptastjóri
Sími: +32 2 286 18 66
Farsími: +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS