Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Rannsókn hafin á hugsanlegri ríkisaðstoð í tengslum við skuldbreytingarsamninga

20.5.2015

PR(15)22 - Icelandic version

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) ákvað í dag að hefja formlega rannsókn á hugsanlegri ríkisaðstoð í tengslum við lánssaminga milli Seðlabanka Íslands og Íslandsbanka hf. og Seðlabanka Íslands og Arion banka hf. Skoðun á málinu kemur í kjölfar þess að kvörtun barst stofnuninni.

Málið varðar tvo aðskilda skuldbreytingarsamninga á milli Seðlabanka Íslands og Íslandsbanka (áður Glitnir) og Arion banka (áður Kaupþing). Samningarnir voru undirritaðir í september og nóvember 2009. Með samningunum var skammtíma veðlánum og verðbréfalánum frá Seðlabanka Íslands skuldbreytt í lán til langs tíma.

Umrædd skammtíma veðlán voru á sínum tíma veitt með veði í ýmsum skuldabréfum, þar á meðal veðum í húsnæðislánasafni bankanna tveggja. Við endurfjármögnun nýju bankanna (Íslandsbanka og Arion banka), voru innlendar eignir og skuldbindingar forvera þeirra, Glitnis and Kaupþings, færðar til nýju bankanna. Þar á meðal voru skuldbindingar gagnvart Seðlabanka Íslands. Þar sem skuldir bankanna við Seðlabankann voru í formi skammtíma veðlána hefði tafarlaus endurgreiðsla haft veruleg áhrif á lausafjárstöðu nýju bankanna tveggja.

Af hálfu Seðlabanka Íslands kemur fram að með skuldbreytingunni hafi Seðlabankinn verið að verja hagsmuni sína og hámarka endurheimtur af lánunum. Umræddar ráðstafanir hafi því verið í samræmi við það sem almennur lánveitandi hefði gert í sömu stöðu. ESA telur hins vegar tilefni til þess að rannsaka hvort þeir lánaskilmálar sem Seðlabanki Íslands samþykkti hafi verið í samræmi við markaðskjör. Sé svo ekki kunna þeir að fela í sér ólögmæta ríkisaðstoð í skilningi EES-samningssins.

Ákvörðunin í dag felur ekki í sér niðurstöðu í málinu. Að lokinni rannsókn getur ESA komist að þeirri niðurstöðu að ekki sé um að ræða ríkisaðstoð eða að ríkisaðstoð sé í samræmi við EES samninginn að hluta eða öllu leyti.

ESA kallar nú eftir athugasemdum og upplýsingum frá íslenskum yfirvöldum. Jafnframt kallar stofnunin eftir athugasemdum frá þeim aðilum sem telja sig eiga hagsmuna að gæta.

Ákvörðunin um að hefja rannsókn verður innan skamms birt á vefsíðu ESA og í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og EFTA viðauka þeirra.

Nánari upplýsingar veitir:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Upplýsingafulltrúi
Sími. +32 2 286 18 66
Farsími. +32 492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS