Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Andmælum ekki hreyft vegna tilrauna til endurreisnar íslenskra sparisjóða

27.1.2016

PR(16)03 – Icelandic version

EN | IS

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) ákvað í dag að gera ekki athugasemdir við tilraunir sem íslensk stjórnvöld gerðu til að endurreisa Sparisjóð Norðurlands og þrjá forvera hans, Sparisjóði Bolungarvíkur, Svarfdæla og Þórshafnar. Aðgerðir skiluðu ekki þeim árangri sem að var stefnt.

Eiginfjárhlutfall sjóðsins lækkaði niður fyrir kröfu Fjármálaeftirlitsins og ekki náðist samkomulag við fjárfesta um að leggja sjóðnum til nýtt eigið fé eins og stefnt hafði verið að. Því hófu forráðamenn sjóðsins viðræður við þrjá stærstu viðskiptabankana hvern í sínu lagi um yfirtöku á sjóðnum. Niðurstaða þeirra var að ganga til samninga við Landsbankann hf og tók hann sjóðinn yfir 7. september 2015.

Það er miður að endurskipulagning sparisjóða á Íslandi hefur tekið mun lengri tíma og skilað minni árangri en stjórnvöld gerðu ráð fyrir. Smærri bankar á íslenskum fjármálamarkaði geta haft jákvæð áhrif á samkeppni. Því hefur Eftirlitsstofnun EFTA sýnt viðleitni íslenskra stjórnvalda til að endurreisa sparisjóði skilning. Í ljósi þess að tilraunir til að endurreisa Sparisjóð Norðurlands hafa nú mistekist er mikilvægt að íslensk stjórnvöld leiti allra leiða til að viðhalda virkri samkeppni í innlendri bankastarfsemi,“ segir Sven Erik Svedman, forseti Eftirlitsstofnunar EFTA.

Ríkisaðstoðin var upprunalega veitt í júní og desember 2010 og hlaut tímabundið samþykki sem hluti áætlunar um að tryggja áframhaldandi rekstur fimm smærri sparisjóða. Forsenda samþykkis ESA var að lagðar yrðu fram áætlanir um endurskipulagningu sparisjóðanna. Skil áætlana þess efnis töfðust og frestuðust ítrekað. Að lokum kom í ljós að ekki tókst að endurskipuleggja Sparisjóð Norðurlands þannig að rekstur hans yrði lífvænlegur á ný.

Af yfirtöku Landsbankans á Sparisjóði Norðurlands leiðir að óþarft er að meta hvort ráðstafanir sem gripið var til hefðu tryggt rekstrarhæfi sparisjóðsins til langs tíma. Að öðru leyti hefur ESA lagt mat á ráðstafanirnar með hliðsjón af leiðbeinandi reglum stofnunarinnar um ríkisaðstoð við endurreisn fjármálafyrirtækja. Að mati ESA lögðu eigendur sparisjóðanna og lánardrottnar þeirra fram hæfilegt framlag til endurskipulagningarinnar. Samkeppnisröskun vegna aðstoðarinnar er lítil og áhrif á viðskipti milli aðildarríkja EES-samningsins óveruleg. Í ljósi þessa hefur ESA ákveðið að samþykkja ráðstafanirnar þótt í þeim felist ekki aðgerðir til að draga úr röskun á samkeppni.

Opinber útgáfa ákvörðunar ESA verður birt á vefsíðu stofnunarinnar, að öllu jöfnu innan eins mánaðar.

Nánari upplýsingar veitir:
Andreas Kjeldsberg Pihl
Upplýsingafulltrúi
Sími. +32 2 286 18 66
Farsími. +32 492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS