Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA gir grønt lys for milliardkompensasjon til Hurtigruten og Havila

16.8.2018

PR(18)22 – Norwegian version

EN | NO 

EØS-tilsynet ESA gir klarsignal til de nye kystruteavtalene i Norge. Etter at staten har åpnet for effektiv konkurranse om rutene mellom Bergen og Kirkenes, utgjør ikke avtalene statsstøtte.

Coastal-Agreement-2018Avtalene gjelder fra 1. januar 2021, går over ti år og innebærer at staten betaler om lag 8 milliarder kroner i alt.

«Norske myndigheter har fulgt ESAs oppfordring. Ved å åpne markedet for reell konkurranse får staten nå mer igjen for pengene», sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

ESA godkjente i mars i fjor statsstøtten som ligger i den nåværende kystruteavtalen, men oppfordret samtidig Norge til å åpne for mer konkurranse. Norske myndigheter har fulgt opp, delt anbudet i tre mindre pakker og tildelt kontrakter til to selskaper. I tillegg til at Hurtigruten skal fortsette å seile kystruten fra 2021, kommer også det norske selskapet Havila inn på ruten.

De nye avtalene innebærer at staten betaler Hurtigruten for å seile sju skip og Havila for å seile fire. Staten kompenserer selskapene for å sikre avganger med daglige stopp i 34 havner fra Bergen til Kirkenes året igjennom.

EØS-avtalen tillater at staten kompenserer selskaper for å tilby tjenester som markedet selv ikke leverer – slik tilfellet er for kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

Finn den offentlige versjonen av dagens beslutning her. 

For mer informasjon:

Ásta Sigrún Magnúsdóttir
Fungerende kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 78
mob. +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS