Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA gir grønt lys til CCS-støtte i Norge

16.3.2017

PR(17)09 – Norwegian version

EN   |   NO

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjenner norsk statsstøtte til forstudiene for demonstrasjon av fullskala karbonfangst og -lagring. Arbeidet har som mål å få ned CO
2-utslippene.

AR-2011-p20

«Norge har gått i bresjen for utviklingen av såkalt CCS-teknologi, og ESA er glad for å kunne godkjenne gjennomarbeidede planer med klare miljømål», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

CCS-teknologien kan få ned CO2-utslippene ved at kraftprodusenter og industrianlegg settes i stand til å fange CO2-utslippene fra drift og produksjon slik at utslippene kan lagres under bakken.

Den norske regjeringen la fram sin CCS-strategi i 2014. Målet er å få realisert minst ett demonstrasjonsprosjekt i full skala innen 2020, og det er satt av inntil 360 millioner kroner til CCS-arbeidet i 2017.

For å kunne fortsette utviklingen av CCS-teknologi og nå målet om minst ett konkret CCS-prosjekt, vil studiene i den såkalte konsept- og forprosjekteringsfasen (FEED) spille en viktig rolle. De studiene reduserer usikkerhetsmomentene i CCS-prosjekter gjennom å kartlegge mulige farer og utfordringer.

Resultatene fra konsept- og forprosjekteringsfasen vil så avgjøre om norske myndigheter går videre med et prosjekt i full skala. Arbeidet i konsept- og forprosjekteringsfasen forvaltes av det norske statsforetaket Gassnova, som skal bidra til å finne løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 blir tatt i bruk og blir et effektivt klimatiltak.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS