Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner begrenset periode med støtte til nullutslippsbiler

19.12.2017

PR(17)41 – Norwegian version

EN  | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag gitt grønt lys til en videreføring av elbilfordelene i Norge i form av flere skatte- og avgiftsfritak i en begrenset periode.

ElbilerESA godkjenner tre år med nullmoms på elbiler. Andre tiltak Norge har meldt inn for nullutslippsbiler, godkjennes for seks år.

«EØS gjør det mulig for Norge å subsidiere elbiler for å verne miljøet. Men staten må passe på at den får miljø for hver krone», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA godkjente forrige periode med elbilfordeler fram til 31. desember 2017, og den nye støtteordningen trer i kraft fra nyttår.

Nullmomsen alene utgjør 3,2 milliarder kroner i statsstøtte i året. I en situasjon med rask teknologisk utvikling som gjør elbilene både bedre og billigere, er det viktig å hindre en overkompensasjon som verken kommer markedet eller forbrukerne til gode. ESA setter derfor som forutsetning at Norge evaluerer nullmomsen etter to år.

Tiltakene som er godkjent for seks år, inkluderer blant annet fritak fra årsavgift og omregistreringsavgift for elbiler. Videre er det godkjent nullmoms og andre avgiftsfritak på hydrogenbiler i seks år.

På dette grunnlaget konkluderer ESA at den norske støtteordningen er forenlig med statsstøttereglene i EØS.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef

tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS