Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner forlengelse av Charterfond Nord-Norge

13.7.2017

PR(17)23 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent en treårig forlengelse av den norske støtteordningen for charterreiser til Nord-Norge.

Northern-NorwayFormålet med Charterfond Nord-Norge er å få opp trafikken på flyplasser i Nordland, Troms og Finnmark i lavsesongen og på den måten fremme turisme og økonomisk utvikling i regionen. Fondet dekker en del av utgiftene ved å fly charter til Nord-Norge når turoperatørene opplever å gå i minus fordi det ikke er nok passasjerer. Dette reduserer den økonomiske risikoen for turoperatørene.

ESA godkjente støtteordningen for tre år i 2013, men den ble først virksom fra høsten 2014. I 2015 godkjente ESA derfor en forlengelse til utgangen av oktober 2017. Før ordningen kunne godkjennes for tre nye år, forutsatte ESA at norske myndigheter la fram en rapport som viser hvordan fondet bidrar til økt turisme og mindre fraflytting i Nord-Norge.

“Rapporten tyder på at ordningen effektivt oppmuntrer til økt økonomisk aktivitet i området, og at den så langt har vært vellykket. ESA har derfor godkjent en forlengelse fram til 31. desember 2020," sier ESA-president Sven Erik Svedman.


Sa dagens vedtak  for mer informasjon. Eller ta kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS