Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner fornybar-støtte i Trondheim

27.6.2017

PR(17)21 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent 172 millioner kroner i Enova-støtte til produksjon av fornybar energi i Trondheim.

Istock“Målet med dette prosjektet er å styrke Norges produksjon av fornybar varmeenergi. Statsstøttereglene i EØS er laget for å fremme nettopp denne typen tiltak”, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Ranheim Energi vil motta støtten for å bygge et forbrenningsanlegg som skal bruke returflis og sortert restavfall til å produsere varme. Anlegget skal også bruke avfall fra returpappforedling ved Ranheim Paper & Board, og den fornybare varmeenergien skal så leveres tilbake til papirfabrikken. I tillegg skal Ranheim Energi bidra til Statkraft Varmes fjernvarmeanlegg i Trondheim.

Det er anslått at prosjektet vil produsere varmeenergi tilsvarende 200 GWh i året, og statsstøtten blir betalt fra Energifondsordningen i Enova. ESA har ingen innvendinger mot det foreslåtte tiltaket etter å ha vurdert det opp mot EØS-reglene for statsstøtte.


For mer informasjon, se den offentlige versjonen av dagens vedtak eller kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS