Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner mer støtte til norsk nærskipsfart

20.6.2017

PR(17)19 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag godkjent Norges planer om å styrke budsjettet for en støtteordning som skal fremme et fraktbytte fra vei til sjø.

SSSSESA ga grønt lys til Norges støtteordning for kystfart og nærskipsfart i november 2016. I dag har ESA også godkjent en økning i budsjettet fra 60 millioner kroner til 82 millioner i 2017 og 100 millioner årlig fra 2018 til 2021.

Statsstøtten i det femårige programmet blir gitt som direkte tilskudd, og målet for norske myndigheter er å støtte mer miljøvennlige fraktmåter.

Du kan finne mer informasjon i ESAs avgjørelses fra i dag og fra november.
Eller ta kontakt:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS