Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner midlertidig forlengelse av rederibeskatningen

11.11.2016

PR(16)50 – Norwegian version

EN | NO 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjenner en seks måneders forlengelse av Norges særordning for beskatning av rederivirksomhet.

Den norske ordningen gir lavere skatt for sjøfart og regnes ut fra skipenes nettotonn («tonnasjeskatt»), noe som gir et betydelig lavere skattenivå enn den vanlige selskapsskatten på 25 prosent. Dagens ordning ble godkjent av ESA fra 1. januar 2007 til 31. desember 2016.

ESA har nå til vurdering Norges planer om å justere og forlenge skatteordningen med ti år. Forlengelsen på seks måneder gjør det mulig å videreføre dagens system mens ESA fullfører vurderingen av det nye ordningen.

For mer informasjon:
Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
Tel. +32 2 286 18 66
Mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS